YawarDUP

لذت آپلود آسان و سریع را تجربه کنید

لینک مستقیم فایل را وارد کنید و دکمه آپلود را بزنید.

پس از وارد کردن هر لینک یک اینتر بزنید و سپس لینک بعدی را قرار دهید.

لینک صفحه ویدئو در یوتیوب را وارد کنید .

زمان انتظار معمولا باید حداکثر 2 دقیقه باشد

آپلود از یوتیوب فقط بر روی هاست دانلودهای خارج میسر است

فایلها را از کامپیوتر خود انتخاب کرده و آپلود نمایید.